Jesaja 11,1

1 Het geslacht van David zal worden afgesneden, zal worden omgehakt als een boom. Maar uit de stronk zal een scheut groeien; ja, een nieuwe vrucht uit oude wortels. 2 En de Geest van de HERE zal op Hem rusten, de Geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht; de Geest van kennis en van ontzag voor de HERE. 3 Het gehoorzamen van de HERE zal Zijn lust en leven zijn. Hij zal niet rechtspreken op grond van wat aannemelijk lijkt of op grond van valse getuigenis of van horen zeggen. 4 De armen en verdrukten zal Hij verdedigen. Maar Hij zal rechtspreken over de gewetenloze en goddeloze mensen die hen onderdrukken. 5 Want Hij zal bekleed zijn met rechtvaardigheid en trouw. 6 Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden. 7 De koeien zullen tussen beren grazen; jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten. 8 Babies zullen veilig tussen giftige slangen kruipen en een klein kind, dat zijn hand in een nest met giftige adders steekt, zal hem er weer ongeschonden uithalen. 9 Op heel mijn heilige berg zal niemand en niets schade aanrichten of vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de HERE. 10 In die tijd zal de grondlegger van het koninklijke geslacht van David een banier van heil zijn voor de hele wereld. Alle volken zullen naar Hem toekomen, want het land waar Hij woont, is een glorieuze plaats. 11 In die tijd zal de Here voor de tweede keer een restant van Zijn volk terugbrengen naar het land IsraŽl. Zij zullen komen vanuit Assur, Egypte, Pathros, EthiopiŽ, Elam, Babel, Hamath en uit alle ver afgelegen kustlanden. 12 Hij zal een banier voor hen oprichten tussen de volken, waarheen zij kunnen trekken; Hij zal de verstrooide IsraŽlieten bijeenbrengen vanuit alle hoeken van de aarde. 3 Dan zal er tenslotte een einde komen aan de jaloezie tussen IsraŽl en Juda; zij zullen elkaar niet langer bestrijden. 14 Samen zullen zij de volken uit het oosten en het westen, die hun land bezet houden, aanvallen. Zij zullen hun krachten bundelen om hen te vernietigen en zij zullen Edom, Moab en Ammon onderwerpen. 15 De HERE zal een pad door de Rode Zee droogleggen en Zijn hand over de Eufraat bewegen en een machtige wind sturen, die haar zal verdelen in zeven afzonderlijke beekjes die gemakkelijk kunnen worden overgestoken. 16 Hij zal een gebaande weg vanuit Assur maken voor het restant dat daar is overgebleven, net zoals Hij voor heel IsraŽl deed toen het uit Egypte terugkeerde.

terug

Ontsteek ook een kaarsje voor Jesse

1249
Eugenie, HOOGERHEIDE
01-12-2019 17:18

Ieder jaar opnieuw een moeilijke dag. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat ik aan Jesse denk


1248
Fred, Oosterbeek
05-11-2019 20:39

Net als Jesse is Frank door zijn geloof behouden. Mijn gedachten gaan uit naar, Ingrid, de kinderen Annick Stijn en Sylvie. Sterkte bij dit verlies
Ik ben de deur, wie door mij naar binnen gaat, zal in en uit lopen, en zal grazige weiden vinden.
Evangelie van Johannes 10:9


1247
albert van leeuwen, philippine
02-11-2019 19:32

En dan nu zijn vader op veel te jonge leeftijd. Rust zacht Frank.


1246
Yannis, Krommenie
23-09-2019 20:33

Nooit vergeten


1245
Fred, Oosterbeek
20-06-2019 12:02

Jesse, vandaag op jou geboortedag denken we opnieuw hoe het was en nu had moeten zijn. We vergeten niets. Fijne dag, en tot straks.

omhoog volgende >
 
  Verantwoording